Den långa vandringen upphör...?Styrelsen för föreningen "DenLångaVandringen" tvingas tyvärr till beslut
att tillsvidare inte göra fler vandringar.

Föreningen blev efter 2023 års vandring, av tidigare styrelsemedlem utsatt för ekonomiskt brott som nu tyvärr omöjliggör fortsatt verksamhet.

Brottsutredning pågår, och i avvaktan på den, upphör all verksamhet i föreningen tillsvidare.

Styrelsen för vår förening har uteslutit personen och tar starkt avstånd för annan verksamhet under samma namn där personen nu aktivt deltar.

Vårt föreningsnamn Den långa vandringen är registrerad hos Bolagsverket.

Att annan verksamhet nu olovligen uppträder under föreningen liknande namn
och använder sig av föreningens bildmaterial i sin maknadsföring, uppskattas inte.

Som medlem/deltagare/sponsor i vår förening har Du möjlighet att ta del av vår förenings styrelseprotokoll där omständighet redovisas.

Mvh Bengt Jonsson (Ordförande)

För begäran om styrelseprotokoll, maila;
bengt.jonsson@vasaloppsbyn.se